Saniteten/ Førstehjelpspersonell

Sanitetsmedarbeidere skal til enhver tid være tilgjengelig for parkens gjester og ansatte dersom det skulle forekomme skader. I denne stillingen handler det mye om å være tilstede, og å være synlig ute i parken. Du er mye ute å går og vil på den måten komme i kontakt med mange gjester hver eneste dag. Derfor er det viktig at du, i tillegg til å ivareta sikkerheten, har god kunnskap om parken og trives med å møte nye mennesker.

Hovedoppgaven for saniteten er å bistå gjester og ansatte ved skade eller andre behov. De er ansvarlig for opplæringen av badevaktene sammen med vårt lederteam i Vannaktivitet, og har også ansvar for at det kjøres jevnlige øvelser på badevaktene gjennom sesongen.

For å jobbe på denne avdelingen du:

  • Være hjelpsom, ansvarsfull og besluttsom
  • Være utadvendt og kommunisere godt med andre
  • Tenke klart i pressede situasjoner
  • Like fysisk aktivitet
  • Trives ute både i godt og dårlig vær
  • Være fylt 20 år innen 2. juni 2017

For å bli vurdert må du også ha relevant utdanning eller erfaring. Du må ha kompetanse tilsvarende videregående nivå innen førstehjelp. Dersom du ikke har dette vil du ikke bli vurdert. Det er også ønskelig at du er registrert hjelpekorpser med ID-kort.

Søkere som blir innkalt til intervju bes ta med seg relevante papirer og kursbevis. Intervju vil bli gjennomført i samarbeid med Gvarv Røde Kors.

Close